Lokalliteter i Sydøst

Her kan du læse om de bedste fugle lokalliteter i Sydøstjylland.

Uldum Kær

Området der kaldes i dag for Uldum Kær,  har sine egne navne: Tørring kær, Tørring fælled, Åle Kær, Hjortsvang kær, Hesselballe kær, Ølholm kær og Uldum kær.

De fuglerigeste dele er helt sikkert de enge og tørvegrave, der ligger ved Uldum Kær, og som nås ved at køre fra Uldum by ad den vej der hedder Kærvejen. Med de nye søer og fladvander, der er lavet ved Tørring, bør man fremover også besøge denne del, som bedst nås fra Tørring by.

Læse mere her 

Randbøldal Hede

Randbøl hede er kendt for få men spektakulære ynglefugle, hvor urfuglen utvivlsomt er den mest kendte af dem alle. En anden karismatisk art, der i modsætning til Urfuglen stadig forekommer på heden er Storspoven. Her i landet havde Storspoven sin første kendte yngleplads i nyere tid i 1934, og ikke overraskende var den første ynglelokalitet netop Randbøl hede.

Læs mere her

Rosenvold

Rosenvold er nok områdets bedste efterårs træklokalitet. I syd- og vestlige vinde kan opleves godt småfugletræk fra sidst i august til midten af oktober. Rovfugletræk ses også regelmæssigt.
Pga. Vejlefjords store dybde kan der indimellem opleves havfugle udover fjorden som ellers er usædvanlige for sydøstjylland.

Læs mere her

Nørrestrand , Horsens 

Horsens Nørrestrand er i dag en lavvandet sø, som er adskilt fra Horsens Fjord ved en sluse i Stensballe Sund. Nørrestrand er beliggende umiddelbart nord for Horsens by med bymæssig bebyggelse langs den sydlige bred og agerland med spredt bebyggelse langs den nordlige bred. Adgangsforholdene til Nørrestrand må betegnes som særdeles gode. 

Læs mere her

 

Kongens Kær og Knabberup Sø
 
Vådområdet Kongens Kær er et populært udflugtsmål i udkanten af det vestlige Vejle. Det enestående vådområde er i sammenhæng med Knabberup Sø på over 100 hektar. Området kan opleves via stier. En udsigtsplatform giver mulighed for at iagttage Vejle Ådals flotte landskab og fuglelivet i de våde enge. 

Havørnen har tilsyneladende også blåstemplet Kongens Kær. Den efterhånden faste gæst i Kongens Kær, er en sjælden fugl i Danmark, der normalt er sky overfor mennesker. At den dukker op i Kongens Kær er meget usædvanligt og kan kun betyde, at naturrigdommen i vådområdet er god og alsidig.

 

Læs mere here

Solkær Enge

Solkær Enge er en brakvandspræget strandsø, beliggende syd for Sønder Stenderup ved Kolding. Solkær Enge bruges også som navn for hele vådområdet og består af et ca. 183 hektar stort område, hvoraf ca. 75 hektar er selve strandsøen. Strandsøen opstod efter et stort naturgenopretningsprojekt blev gennemført og området, der havde været kunstigt afvandet siden 1923, blev indviet 15. september 2004 xxxxxxxx

Lokaliteter
IMG_7773