DOF

DOF’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv.

Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. 
Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er 
indbyrdes afhængige og forbundne:

DOF kan ikke nå de visionære mål alene. Men DOF har defineret sin egen unikke rolle, som vi kan udfylde, og som vil gøre en betydelig forskel for realisering af visionen. DOF’s rolle er at:

  • påvirke lovgivningen og forvaltning af fugle og natur i Danmark og udlandet
  • være det førende center for viden om fuglenes forekomst i Danmark 
  • formidle sin viden bredt under hensyntagen til forskellige målgruppers forudsætninger og behov 
  • formidle glæde og begejstring for fugle via oplevelser til medlemmer og andre 
  • gøre foreningens sag kendt i hele befolkningen 
  • være en af Danmarks mest aktive grønne organisationer og tilbyde alle muligheden for at gøre en positiv, mærkbar forskel for fugle og natur 

                                                                                    

DOF

DOF nyheder og Nyhedsbrev

Pandion

Dofbasen

Ørnetv

Netfugl