Rosenvold

Rosenvold

 

Rosenvold er nok områdets bedste efterårs træklokalitet. I syd- og vestlige vinde kan opleves godt småfugletræk fra sidst i august til midten af oktober. Rovfugletræk ses også regelmæssigt.
Pga. Vejlefjords store dybde kan der indimellem opleves havfugle udover fjorden som ellers er usædvanlige for sydøstjylland.

Rosenvold er en del af skovene langs nordsiden af Vejle Fjord, som er en mosaik af offentlige og privatejede områder. Dellokaliteterne omfatter Barrit Sønderskov, Barrit Tykke, Daugårdstrand, Fakkegrav, Grund Skov, Klakring Skovhaver, Rohden Ådal, Rohden Ås udløb, Rosenvold, Staksrode Skov, Stouby Skov, Tirsbæk, Tirsbæk Strand, Træskohage, Ulbæk, Ulbækhus og Ullerup Skov. Der foregår en mængde fritidsaktiviteter dels i skovene og dels på strandene syd for disse. De mest interessante områder rent faunamæssigt er de kystnære dele af skovene. Det er her man finder de væltede eller væltende træer, som må lade livet, når fjorden gør krav på det plastiske ler, som træerne står i. 
Fugleliv 
Lokaliteten omfatter de vigtigste rovfugleskove i Vejle amt, og der findes også en række andre i Danmark sjældne eller fåtallige ynglefuglearter. Der foreligger ingen nyere optællinger af ynglefuglene i området. I hvert fald tidligere omfattede områdets ynglefugle bl.a. Fiskehejre, Stor Præstekrave, Musvåge, Hvepsevåge, Duehøg, Spurvehøg, Tårnfalk, Skovhornugle, Kirkeugle, Natugle, Skovsneppe, Huldue, Isfugl, Grønspætte, Ravn, Pirol, Kærnebider, Korttået Træløber, Bjergvipstjert, Rødrygget Tornskade, Dompap, Misteldrossel. 
Rosenvold er kendt som et godt træksted. 

 

Adgangsforhold
Der er offentlig adgang til de fleste af skovene efter gældende regler.

B11A2674
B11A2673