BESTYRELSEN

E00A3986

Ronni Røjgård

Jeg har set på fugle så længe jeg kan huske. Som barn brugte jeg ofte morgener på at iagtage havens
fugleliv og gennembladre bøgerne “Fugle i farver” og “Europas fugle”. Jeg er så heldig altid at have fået
stor opbakning til min interesse, da min far også er fugleinteresseret. Derfor blev det også til mange ture
til Uldum kær og Horsens Nørrestrand.
I de sene teenageår gik interessen for de vilde fugle lidt i stå, men efter en rejse til Costa Rica i 2000 fik
min interesse ny næring, og med muligheden for at indtaste og se på observationer i Dofbasen fra 2002
tog det for alvor fart.
Et par år senere blev jeg involveret i DOF ́s caretakerprojekt, og siden da har min hovedinteresse været
ynglefugle, nok fordi det er her bestandene for alvor giver en indikation af lokaliteternes naturværdi.
Jeg har været med i lokalafdelingens bestyrelse siden 2007, hvor mit hovedfokus idag er på
ynglefugleregistrering og naturbeskyttelse.
Min familie deler ikke helt min begejstring for at se på fugle, men heldigvis er de glade for at komme ud i
naturen, og de fleste ferier bliver brugt på ture i naturen med telt og rygsæk eller i kano.

Tlf. 26188517 el. 27149199

E-mail: rr(a)dof-sydostjylland.dk